טנור וכינור בשני קולות פליקס ליפשיץ – טנור & סניה קרויטר – כינור - לטרון